İhtisas Bölümü

Hakkında

Külliyeden mezun olan talebelere MYK tarafından tayinatları tahsis edilerek bir yıllık YÜKSEK LİSANS eğitimi verilmektedir.

İhtisas eğitimini başarıyla tamamlayarak sertifikasını alan öğrenciler ( M.Y.K.)’ nun tensib ettiği maaşla hizmet içi eğitim merkezi, kütüphaneler, misafirhaneler, vakfın internet hizmetleri, yurtlar ve bölge il ve ilçe sorumlulukları gibi hizmet alanlarına sevkedilmektedir.

Ders Müfredatı

 • İ’caz-ı Kur’an
 • Muhakemat
 • Lemat
 • Asar-ı bediyye
 • Sıfat-ı ilahiye
 • Akrebiyet
 • Levh-i mahfuz
 • Miraç
 • Kader
 • Melaike ve Ruh
 • Ene ve Zerre

Gibi birçok müşkül meseleler ihtisas ehli tarafından ders verilmektedir.

Ders Müfredatı Tercih Kriterleri

 • Külliyede Tamamen İşlenmeyen Dersler
 • Risale-i Nur’daki Muğlak Meseleler
 • İçtimai ve Güncel Meseleler
 • İhtiyaç Olan Meseleler
 • İmani Meseleler
 • Eski Eserler
 • Adab-ı Muaşeret
 • Risale-i Nur okumaları

Dersler - Muhtelif ve Muğlak Meseleler

Sözler

 • 24. Söz 1. ve 2. Dal
 • 24. Söz 3. Dal
 • 25. Söz
 • 27. Söz
 • 29. Söz
 • 30. Söz
 • 31. Söz 1. ve 2. Esas
 • 32. Söz

Mektubat

 • 10. Mektup (İmam-ı Mübin - Kitab-ı Mübin)
 • 15. Mektup (Akrebiyet - Kurbuyet)
 • 20. Mektup 2. Makam 10. Kelime

Lem'alar

 • 4. Lem’a (Alevilik)
 • 12. Lem’a
 • 28. Lem’a`nın 28.Nüktesi

İçtimai Dersler

 • Asar-ı Bediyye (Nutuklar)
 • Asar-ı Bediyye (Makaleler)
 • Münazarat
 • Sünuhat
 • Sosyal İlişkiler

Diğer Dersler

 • Esma ve Sıfat-ı İlahiye (Zati)
 • Esma ve Sıfat-ı İlahiye (Subuti)
 • Lemaat
 • İşarat-ül İ’caz
 • Evlilik ve Mahremiyetleri

Seminer Dersleri

 • Muhakemat
 • Adab-ı Muaşeret
 • Hiyerarşi
 • Araştırma Teknikleri
 • Hz. İsa Deccal ve Mehdi