Külliye Bölümü

Hakkında

Bir milletin gençliği ne zaman Kur'an ve ondan lemaan eden ilimlerle techiz ve tahkim edilmiş ise, o vakit o millet terakki ve teâli etmeğe başlamıştır.

Zübeyir Gündüzalp

Kur’an-ı Kerim ve iman hizmetinde istihdam edilmek üzere sahasında mütehassis ve donanımlı elemanlar yetiştiren bir eğitim kurumudur.

 • Üniversite statüsünde olup dört sene süren bir eğitim süreci vardır.
 • Müfredatımız ilahiyat derslerine uyumlu olduğundan talebelerimiz bu süre içerisinde açıktan ilahiyatı da bitirmektedirler.
 • Talebelerimiz, eğitim süreci içerisinde almış oldukları ilmi, kaldıkları dershanelerde pratiğe dökerler. Kaldıkları dershanelerde ilköğretim, lise ve esnaf hizmetleriyle iştigal ederek bulundukları bölgeye ciddi hizmet vermektedirler.

Mezuniyetten sonra MYK tarafından tayinatları tahsis edilerek bir yıllık YÜKSEK LİSANS eğitimi verilmektedir.

Eğitimini başarıyla tamamlayarak sertifikasını alan öğrenciler maaşlı ve sigortalı olarak iki yıl staj eğitimine başlarlar. ( M.Y.K.)’ nun uygun gördüğü mercilere tayin edilip, staj eğitimine başlamış olur.

Staj eğitimini tamamlayan öğrenciler istekleri doğrultusunda Vakfın herhangi bir biriminde asli görevine başlar. ( M.Y.K.)’ nun tensib ettiği maaşla hizmet içi eğitim merkezi, kütüphaneler, misafirhaneler, vakfın internet hizmetleri, yurtlar ve bölge il ve ilçe sorumlulukları gibi hizmet alanlarına sevkedilir. Sigortası yapılır. Hizmet giderleri karşılanır. Kıyafet ve iaşe yardımı yapılır.

Ders Müfredatı

Seriüs seyr olan (ilerlemesi, intikali ve kavraması hızlı olan) bu zamanın evlatlarının fıtratı nazara alınarak kısa, öz ve selametli bir müfredat tertip edilmiştir.

Talebenin himmetini ve gayretini dağıtan gereksiz malumatlardan uzak olarak kışırsız bir lüb (iç, öz) verilmektedir.

Muhatabı mazinin derelerine çekmeden zamanın ihtiyaçlarına cevap veren bir müfredat ile hakikatın derinliklerine dalıp elmaslar çıkaran muhakkik elemanlar yetiştirmek hedeflenmiştir.

Külliye Dersleri

 • Kur’an-ı kerim
 • Arapça
 • Hadis
 • Tefsir
 • Fıkıh
 • Adab-ı muaşeret
 • Metin Tahlilleri
 • Rehberlik ve Pedagoji
 • Hitabet Ve Diksiyon
 • Fihrist
 • Mesleki Uygulama
 • Kişisel Gelişim

Risale-i Nur

Kur'anın bir mucize-i maneviyesi olan ve bu zamanın yaralarına tam bir deva olan Risale-i nur; metin tahlilleri, hizmet rehberi, hitabet ve diksiyon, mesleki uygulama ve fihrist gibi derslerde okutulmaktadır.

Metin Tahlilleri

Risale-i Nur'dan tercih edilen önemli mevzular, bilgisayar ortamında tanzim ve tasnif edilerek, akıllı tahta ortamında cümleler ve kelimeler edebiyat kaidelerine göre çözümlenir ve yorumlanır.

 • İmanın altı esasının isbatı
 • İslamın beş şartının hikmetleri
 • Takvanın ehemmiyetini ve sefahetin çirkin yüzünü gösteren gençlik dersleri
 • İbadetin ne büyük bir ticaret ve saadet

olduğunu gösteren konular Risale-i nurdan tertip edilerek metin tahlilleri olarak ders verilmektedir.

Devamı