Külliye Bölümü

Külliye

İmam Hatip Lisesi ve lise mezunlarını ve hafızları alıp üniversite statüsünde örgün eğitim vererek, üniversite diplomasını açıktan aldırtan ve mezuniyetten sonra istihdam imkanı sağlayan Suffa Vakfının bir eğitim kurumudur.

Ahlakı fena halde sarsan ve sukut-u ruha sebebiyet veren karma eğitimden uzak, insaniyeti teali ettiren, kişilerin değerini milleti kadar büyüten, akıl ile kalbi beraber çalıştıran bir eğitim müessesesidir.

Kaliteli, keyfiyetli ve ücretsiz bir eğitim ile hedefe sırad-ı müstakimden kısa zamanda, selametli ve emniyetli gitmenin yolu.

Külliye

Üniversite statüsünde olup dört sene süren bir eğitim süreci vardır. Müfredatımız ilahiyat derslerine uyumlu olduğu için bu süre içerisinde açıktan ilahiyatı da bitirmektedirler.

Konferanslar

Akademisyen ve ilim adamları tarafından haftada iki defa muhtelif konularda konferanslar verilir

Ders Müfredatı

Kur’an-ı kerim, Arapça, Hadis, Tefsir, Fıkıh, Siyer , Adab-ı Muaşeret, Akaid , İbadet , Rehberlik ve pedagoji, Mesleki Uygulama

Öğretim Görevlileri

HEM, gayeleri, yalnız gençlerin dünyevi ve uhrevi saadetlerini temin olan eğitim kadrosuyla istikbalinize talip.

Çay ve Sohbet

Teneffüslerde ve öğlen yemeği sonrasında müferrah mekanlarda ücretsiz çay ve müsahabe imkanı.

Öğle Yemeği

Maharetli aşçıların elinden öğlen ve akşam ücretsiz sıcak yemek.

Evler ve Hizmetler

Gündüz külliyede eğitimini alan talebeler, akşamları eğitimin devamı mahiyetinde olan evlerde kalırlar. Eğitim süreci içerisinde almış oldukları ilmi, kaldıkları dershanelerde pratiğe dökerler.

HEM Talebeleri

Allah'ın yüksek tutulmasına ve içlerinde adının anılmasısa izin verdiği evlerde, insanlar sabah akşam onu tesbih ederler. (Nur suresi 36)

İStidam Alanları

Eğitimini başarıyla tamamlayarak sertifikasını alan öğrenciler MYK’ nın tensib ettiği maaşla hizmet içi eğitim merkezi, kütüphaneler, misafirhaneler, vakfın internet hizmetleri, yurtlar ve bölge, il, ilçe sorumlulukları gibi hizmet alanlarına sevkedilir.