Külliye Bilim Kültür Derneği

Fen Lisesi ve Üniversite statüsünde dört yıl, yüksek lisans olarak bir yıl süren bir eğitim süreci içerisinde, Kur’an ve iman hizmetinde istihdam edilmek üzere sahasında mütehassıs ve müdakkik, donanımlı ve vasıflı bireyler yetiştiren bir eğitim kurumudur.

Külliyeye Olan İhtiyaç

İnsan, bu dünyaya ilim ve dua vasıtasıyla tekemmül etmek için gelmiştir. Onun için insanı kemâlâta ve hakiki insaniyete ulaştıran unsur ilimdir, eğitimdir.

Bütün kuvvetin ilimden alındığı ve en basit işlerin taliminde bir eğitim ve öğretim müessesesine ihtiyaç duyulduğu günümüz dünyasında en yüksek bir hakikat olan iman ilminin talimine ihtiyaç çok daha şiddetlidir.

Ve insanlığın kurtuluşu için çalışan ehl-i hizmetin talimine ihtiyaç şediddir.

Ümmeti sevk ve idare edecek olan ve onlara her cihette nokta-i istinad olacak olan ve o milletin aç olan ruh ve kalplerini doyuracak olan EHL-İ HİZMETin donanımlı ve vasıflı olması zaruridir.

Bu arkadaşlarımızın bir su ikramından tutun, fıkhi bilgisine, Risale-i Nur malumatına, kişisel gelişimine, içtimaiyyat, fennine ve Kur’an Kıraatına varıncaya kadar donanımlı ve vasıflı olması gerekiyor.

Bu ihtiyaçları gören ehl-i hizmet zatlar kaliteli ve profesyonel bir hizmet vermek için böyle bir müessesenin tesisine 2006’da başlamışlar.