Lise Bölümü

Hakkında

Erkek öğrenciler için Fen Lisesi Statüsünde 4 yıl süren bir eğitim süreci içerisinde, iyi bir üniversitenin herhangi bir bölümünü kazanabilmesi için sahasında uzman kişiler tarafından dersler verilmektedir.

HEM’in bu lise bölümü açık kolej manasını ihtiva ediyor. Örgün olarak fen lisesi eğitimİ veren fakat diplomayı açıktan aldırtan bu açık kolejimizi emsallerinden ayıran önemli farklar vardır.

 • Din ve fen ilimlerinin beraber okutulması
 • Külliye talebelerinin müdebbirliğinde dershanelerde kalması
 • Talebenin alemini dağıtan, duygularını alt üst eden, ulvi emellerini kıran, karma eğitimden uzak olmasıdır.

Din ve Fen İlimlerinin İmtizaç Ettirilerek Okutulması

Zira bunlar ayrı ayrı oldukları vakit yalnız din ilimlerini okuyan mutaassıp birer hoca, yalnız fen ilimleri ile iştigal eden maddeperest birileri olabiliyor.

Geceli gündüzlü eğitimin içerisinde olması (dershanelerde kalması) İlâhiyat talebeleriyle birlikte kalması

Zira talebelerimiz külliyeden çıktıktan sonra özel servislerle eğitimin devamı mahiyetinde olan dershanelere gidiyorlar.

Bu evlerde İlâhiyat talebeleriyle birlikte üç dört saat okuma, ders ve etüt yapmaktadırlar.

Ve akşamları haftada iki üç defa ev sohbetlerine katılarak öğrendikleri bilgileri pratiğe dökerler. Ve bulundukları bu nurani topluluğun rengiyle renklenmekte ve lisan-ı halleriyle verdikleri yüksek eğitimden istifade etmektedirler. Malumdur ki muhitin insan üzerindeki tesiri azimdir. Toplumun eğiticiliği etkindir. Sohbette insibağ ve iksir vardır.

Karma Eğitim

Talebenin alemini dağıtan, duygularını alt üst eden, ulvi emellerini kıran, karma eğitimden -kız erkek karışık eğitimden- uzak olmasıdır.

Zira hararet-i gariziyenin galeyanlı hengamında erkekleri kızlara karıştırmak, onların mahiyetinde bulunan menfi duyguların inkişafına sebebiyet veriyor. Ve o kalplerden bir kısmının öldüklerini üsdat bize haber veriyor. Öyleki altmış sene önce elli altmış kızdan kurtulan olmadığını keşfen haber veriyor.

Ahlaki Eğitim ve Takibi

“Def-i mefasid evladır” kaziyesince Bilgisayar, internet ve telefon kullanımları kontrol altına alınma ameliyeleri yapılarak tahribatı önleme çalışmaları yapılmaktadır.

Dolaysıyla bu mekanlar, talebenin tahribine sebebiyet veren sokaklar, internet kafeler, bozuk arkadaş ortamlarından kurtarılarak cennet misal bir mevki konumuna getiriliyor.

“Def-i mefasid evladır” hükmünce gazete, mecmua, tv, İnternet gibi istikametli kullanılmazsa ifsadat yapan ve müştehiyata kapısı açık olan aletlerden uzak tutularak fazilette ve kamalata gitmeye müheyya bir zemin ihzar edilmektedir.

Bataklığı kurutmadan sağlam bir bina yapılmaz. Önce tahribatı önlemek sonra tamirata gitmek gerekir. Onun için muhafazakar bu ortamlarda talebenin zihnini safi bıraktırıp Kur’an-ı hakimin feyzinin gelmesine güzel bir zemin hazırlanmaktadır.

Kalbin Ziyası Olan Din Dersleri

 • Kur’an-ı Kerim
 • Metin tahlilleri
 • Adab-ı Muaşeret
 • Rehberlik ve pedagoji
 • Fıkıh
 • Siyer

Aklın Nuru Olan Fen Dersleri

 • Matematik
 • Geometri
 • Fizik
 • Kimya
 • İngilizce
 • Edebiyat
 • Dil anlatım
 • Coğrafya
 • Tarih

Devamı