Lise Bölümü

Alternatif Açık Lise

Malum olduğu üzere günümüz liselerinin zahiri şaşaasına ve öğretimine , batıni eğitimi arkadaşlık yapamıyor. Yalnız aklın, maddenin ve dünyanın terakkisini hedefliyor. Dinin, kalbin, mananın ve ahlakın gelişimini öldürüyor. Aile ahlakı ve eğitimi üzere gönderdiğimiz öğrenciler, batı ahlaksızlığı ve eğitimsizliği ile eksiye düşerek geri dönüyor. Onun için bu tarz eğitim üzere yetişen gençler, beşerin içtimai istirahatını temin edemeyip bilakis tamamen selbetmiştir.

İstanbulun bir ilçesinde okullarda yapılan araştırmaya göre sigara kullanım oranı yüzde 87, alkol yüzde 72, uyuşturucu hap yüzde 28, esrar kullanım oranı yüzde 32 çıktı. Türk Eğitim-Sen'in Türkiye'nin 7 coğrafi bölgesinde yaptığı ankette, öğrenciler arasındaki taciz oranının yüzde 92'lere çıktığını ortaya koydu.

İşte ahlaktaki bu müthiş anarşiliğe karşı bir ALTERNATİF olarak HEM, medresetüzzehranın küçük bir modeli olan açıköğretim lisesi programını örgün eğitim ile hayata geçirdi. Bu Açık Lisemiz fen derslerini tamamen, mükemmel bir tarzda vermenin yanında, din ilimlerini de veriyor. HEM, ahlakı fena halde sarsan ve sukut-u ruha sebebiyet veren karma eğitimden uzak ,insaniyeti yücelten, kişilerin değerini milleti kadar büyüten, akıl ile kalbi beraber çalıştıran bir eğitim müessesesidir.

 

Külliye

Özel kolej statüsünde olup dört sene süren bir eğitim süreci vardır. İyi bir üniversiteyi kazanabilecek lise dersleri, kaliteli öğretmenler tarafından örgün olarak verilmektedir.

Konferanslar

Akademisyen ve ilim adamları tarafından muhtelif konularda konferanslar verilir.

Ders Müfredatı

DİN DERSLERİ: Kur’an-ı Kerim,
Metin tahlilleri, Adab, Rehberlik, Fıkıh, Siyer.
FEN DERSLERİ: Matematik , Geometri Fizik, Kimya, İngilizce, Edebiyat, Dil anlatım, Coğrafya, Tarih

Öğretim Görevlileri

HEM, gayeleri, yalnız gençlerin dünyevi ve uhrevi saadetlerini temin olan eğitim kadrosuyla istikbalinize talip

Çay ve Sohbet

Teneffüslerde ve öğlen yemeği sonrasında müferrah mekanlarda ücretsiz çay ve müsahabe imkanı

Öğle Yemeği

Maharetli aşçıların elinden öğlen ve akşam ücretsiz sıcak yemek.

Evler ve Hizmetler

Gündüz lisede eğitimini alan talebeler, akşamları eğitimin devamı mahiyetinde olan evlerde kalırlar. Müdebbirler arkadaşlığında etütlerini ve okumalarını yapıyorlar

HEM Evleri

Anne, Baba , Kardeş gibi aile sıcaklığında özel evlerde barınma , okuma ve etüt yapma imkanı.

Sosyal Faaliyetler

Zihni zinde tutan çeşitli spor faaliyetleri yapılmaktadır.